*

merry christmas

Merry Christmas

Активна мълниезащитна инсталация

Активната мълниезащитна инсталация е най-добрият вариант за защита при новите сгради с разчупена архитектура и на големи промишлени халета. За тях изграждането на конвенционална мълниезащитна инсталация е много трудоемко и скъпо струващо.

Ние от фирма Сенел Груп ЕООД предлагаме пет модела мълниеприемници с изпреварващо действие:

Мълниеприемникът с изпреварващо действие е технология, която Ви гарантира безопасност дори при най-силните бури. Активният мълниеприеник използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването той изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Колкото времето за изпреварване (ΔТ) е по-голямо,  толкова и радиусът на мълниезащитна зона е по-голям.

Важно е да се отбележи, че мълниеприемниците с изпреварващо действие не привличат мълниите, а имат само по-голям радиус на защита!

Translate »