Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/electrouslugi/public_html/mulniezashtita.eu/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Мълниеприемник с изпреварващо действие | Мълниезащита - изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации

Вътрешна защита

Модерните електронни управляващи системи и електрониката предназначена за бита са изградени от интегрални схеми с висока степен на интеграция, това ги прави все по-чувствителни към електромагнитни смущения и импулсно свръхнапрежение. Инсталирането на защити от импулсно свръхнапрежение, намалява опасността от тяхното унищожаване.

Наличието на мълниеприемен прът и мълниеприемник с изпреварващо действие върху покрива на една сграда, чиито функции са да я защитят от директното въздействие на мълнии, не намалява риска от дефектиране на електронното оборудване. Предпазването на вътрешната електрическа инсталация се осъществява посредством арестери и арестерни групи или най-общо казано Surge Protection Devices (SPD). Цел на тези устройства е да ограничи преходни напрежения и пренасочване на пренапрежения ток.

Translate »