Какво трябва да знаем за електоинсталацията у дома? 🕵️‍♂️👷‍♂️🤷‍♀️

30.09.2019

Ако все още не знаете какво всъщност представлява ел. инсталацията, благодарение на която в дома ви има електричество, в тази статия ще се опитаме да обясним на кратко. Ще обясним основните неща, които е добре да знае всеки, който иска безопасен и уютен дом.

Най-важното, с което трябва да започнем е факта, че при неспазване на техника за безопасност и при намеса в ел. инсталацията без нужните знания и умения, вие рискувате здравето и сигурността на семейството си. Неизправни ел. уреди и аварии в ел. инсталацията могат да бъдат причина за късо съединение и пожар, което е сериозна заплаха не само за вас, но и за живота и имуществото на обитателите в  цялата сграда.

Поддръжката и ремонта на електрическата инсталация са едни от най-важните задачи за всеки дом. Добре е те да бъдат изпълнение само от професионални фирми за електро услуги. Може да се свържете с нашите специалисти от Сенел Груп ЕООД, в случай на аварии по ел. мрежата или имате нужда от изграждане на нова такава. Същото се отнася и за монтаж и демонтаж свързан с осветителни тела, ел. уреди, ел. табла, предпазители и всичко свързано с електрическото захранване.

Знаете ли, какво захранване се използва в дома ви?

В най-честите случаи жилищните сгради са снабдени с монофазно ел. захранване – 230 волта. Електрическите уреди са свързани в така наречените токови кръгове, като най-често това са осветление, контакти и усилени контакти.
Въз основа на мощността на захранване на уредите е определен и принципа на кръговете. Сечението на масовите контакти е 2,5 mm². Предпазителят, който ги защитава обикновенно е 20А.
При изискване за захранване на уреди с по-голяма мощност се използват проводници с по-голямо напречно сечение и предпазител над 20А. Това се отнася за по-мощните уреди като бойлери, перални, готварски печки и др.

Изключително важно е електроинсталацията в дома ви да бъде защитена от пренапрежения – атмосферни и/или индустриални. Това означава, че ви е необходима надеждна мълниезащитна инсталация и катодните отводители, които да са съобразени със структурата на сградата и чувствителността на оборудването.