Как да се защитим от пренапрежение?

30.08.2019

Пренапреженията трудно се идентифицират, но имат множество последици върху електрическото оборудване. В една електрическа инсталация консуматорите като телевизор, компютър, хладилник и други домакински уреди са изложени на риск от пренапрежение в захранващата мрежа. Това от своя страна води до изгаряна на електронните компоненти на техниката. Някои пренапрежения са свързани със сериозни рискове от нараняване, а други са само материални.

Пренапреженията могат да бъдат атмосферни или индустриални.

  • Атмосферни пренапрежения – възникват от светкавици, които попадат върху или в близост до захранващата мрежа ниско напрежение. Те могат да възникнат и през земята и защитния контур при индиректно попадане на мълния в съседство с инсталацията или върху гръмоотвод в съседство с инсталацията.
  • Индустриални пренапрежения – причинени от превключване на кондензаторни батерии, контакторни бобини или превключване на други индуктивни товари, моторни задвижвания. Енергията, идваща от промишлени пренапрежения, е по-ниска, но все пак причинява щети.

Надеждната защита срещу пренапрежения са катодните отводители, които се монтират на входа на таблото и отвеждат пренапрежението към земята. Така вълната на пренапрежение не достига до консуматорите и те са защитени.

Катодният отводител действа като вентил. Той е затворен, когато напрежението е нормално (U = Un) и се отваря в случай на пренапрежение. Претоварването се отвежда директно към земята – по този начин пренапрежението е понижено до неразрушаваща стойност за електрическата инсталация, която е свързана успоредно. След определен брой удари, в зависимост от техния интензитет, варисторът ще даде късо съединение и трябва да бъде заменен. Информацията обикновено се подава чрез механичен индикатор.

При избор на устройство за защита от пренапрежение, което да е съобразено със структурата на сградата, мълниезащитната инсталация и чувствителността на оборудването е добре да се обърнете към специалист. Ние от Сенел Груп ЕООД можем да Ви помогнем при избра на устройство за защита от пренапрежение и да извършим монтажа.
Само така ще сте сигурни в ефективността на защитата.