*

merry christmas

Merry Christmas

Конвенционална мълниезащитна инсталация (пасивна)

Конвенционалната мълниезащита е най-старата и добре позната технология за защита от  директно попадение на мълнии. Основните компоненти на пасивната мълниезащита са прътови мълниеприемници – Франклинов прът и мълниезащитна мрежа  – Фарадеев кафез, които чрез токоотводи са свързани към заземителната инсталация.

Мълниеприемниците са пръти произведени от алуминий, стомана  или мед. Мълниезащитната зона на прътите представлява конус около тях с връх в горния край на приемника и радиус на основата r. При височина h на пръта големината на r за мълниезащитна зона тип А е приблизително 1,1h, а за тип Б – приблизително 1,5h. Най-често се използват пръти с дължина до 4 м, поставят се на комините, асансьорните шахти и върху специални бетонни основи за плосък покрив.

Мълниезащитна мрежа – Фарадеев кафез, този метод се прилага при сгради с плосък покрив. Мълниезащитната мрежа се изгражда посредством алуминиев проводник, който се поставя на пластмасови бетонови държачи във формата на правоъгълник с размери от 5х5 м до 20х20 м, в зависимост от нивото на мълниезащитата.

Translate »